Najeeriya: Yimre Hinnayeere nde Dr. TildeGimeNajeeriya: Yimre Hinnayeere nde Dr. Tild...

Dr. Aliyu U. Tilde ko ne’oowo na’i nder Bawci haa lesdi Najeeriya, himo mari kompaniiwa wi’ete [ ... ]

Najeeriya: Laamiiɗo Sanusi Ɓaŋii Yeriima FombinaKABAARUNajeeriya: Laamiiɗo Sanusi Ɓaŋii Yeriima...

Laamiiɗo Kano hanndeejo, Muhammadu Sanusi II, ɓaŋii Yeriimaajo Fombina wi'eteeɗo Sa’ [ ... ]

Arka cellal ko laaɓal e senaareRenndoArka cellal ko laaɓal e senaare

Banndiraaɓe tedduɓe, arka (wakannde) cellal ko laaɓal e senaare, coktirgal mum ko ndiyam e nehdi  [ ... ]

Kawral e Prof. Hammadi Bookum gardiiɗo IFAN_CAD to Dakaar, SenegaalAfrikaKawral e Prof. Hammadi Bookum gardiiɗo I...

Prof. Hammadi Bookum janngii Senegaal e Faransi, o heerorii ganndal tawaaɗi e batte daartol, o heɓ [ ... ]

LAAMATEERI WAGADU: TaariikaAjami FulfuldeLAAMATEERI WAGADU: Taariika

Laamateeri Wagadu maa Gana (Empire du Ghana/Ghana Empire) ko hedde teemedannde 7aɓere fuɗɗii. Ndi [ ... ]

Yeewtere wondude e Hajja Jeynab Kumanco Jallo nde o ari Misra tawtoreede mooɓondiral fii coñce e pine AfrikKABAARUYeewtere wondude e Hajja Jeynab Kumanco ...

Hajja Jeynab Kumanco Jallo (J.K.J) ko debbo daraniiɗo ɓamtugol ɗemngal Pulaar-Fulfulde e Pinal ma [ ... ]

Ganndal ngaandi he FulfuldeSiyansi e TeknolojiiGanndal ngaandi he Fulfulde

Banndiraaɓe tedduɓe, mino huccina eeraango feewde sukaaɓe Fulɓe ngaandiyankooɓe «informaticien [ ... ]

Laawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (2): Jantol yewtungol fii Laamu, faamu,  mokobaaku e pulaagu (TaaliLaawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (2)...

Nde o hewti ka damal ngal o sakkitii feƴƴude, o yi’i e dow maggal, telen ngoya senngo:
Jaɓu hoo [ ... ]

TABITAL PULAAGU LEYƊE ARAB (TP/LA): Ciimtol Ñalaande Pinal ñande 24/02/2015PinalTABITAL PULAAGU LEYƊE ARAB (TP/LA): Ciim...

Tabital Pulaagu Leyɗe Arab (TP/LA) yuɓɓiniino ñalaande Pinal les tiitoonde:Ciimtol ngol na ñonn [ ... ]

Laawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (1): Jantol fii laamu, faamu,  mokobaaku e pulaagu TaaliLaawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (1)...

Ko laamɗo nun, himo innee Jeeri-Hisireeni. Tawi ko laamɗo moƴƴuɗo lollirɗo ganndal, laamorɗo  [ ... ]

Bono e Male mo Yela: mo turay kollum o fontay koppum ! TaaliBono e Male mo Yela: mo turay kollum o f...

Ko bonooru ‘ fowru’ yaltunoo e nder  fitaare hino laha ɗomka e heege. Hindu  yaha mol [ ... ]

Yimre iwdi: Puɗal PulloGimeYimre iwdi: Puɗal Pullo

Iwdi maa na luurdaa. Ɓeya mbii ko Enndo ngiwɗaa. Ɓeya mbii ko jeerennde Saharaa. Eccoopi Yaman fo [ ... ]

No Kinɗe Gollal Ardi e LeñolRenndoNo Kinɗe Gollal Ardi e Leñol

Banndiraaɓe tedduɓe, kinɗe gollal ko he tawaa-tawi ndonaandi karalle neɗɗanke jeyaa, ɗuum waɗ [ ... ]

Ɓure wonuɗe ɗen e koorka (2)DiinaƁure wonuɗe ɗen e koorka (2)

Hino tawaa e ɓure koorka tawde pellet kaa koorka ko e dewe suuɗiiɗe ɗen jeyaa, yiingo naatataa e [ ... ]

Ɓure wonuɗe ɗen e koorka: (1)DiinaƁure wonuɗe ɗen e koorka: (1)

Hino woodani kaa koorka ɓure ɗuuɗuɗe: Kaa koorka hino wona sabu no goɗɗo heɓira liimanu to  [ ... ]

Faandunnde Koorka e Suumayee DiinaFaandunnde Koorka e Suumayee

“Sawm” ko helmere aarabu, maanaa mayre: ko jogitagol hoore mu’um. Hino fira koorka e fulfulde. [ ... ]

Other Articles