Renndo heɓa moɗa heɓee moɗeeAfrikaRenndo heɓa moɗa heɓee moɗee

Banndiraaɓe tedduɓe, hannde mbuur-ɗen ko he renndo heɓa moɗa heɓee moɗee, ngo neɗɗo ɓoorii [ ... ]

Yuɓɓo Seto-naange 'The Solar System'Siyansi e TeknolojiiYuɓɓo Seto-naange 'The Solar System'

Seto-naange ko mooɓtungo geɗe (piiji) cariiɗe ɗe kebor-ɗen limtude les : 1. Hoodere : seto-naa [ ... ]

Wono (temps/time) Ngo Ngoowka WiɗtidaaniSiyansi e TeknolojiiWono (temps/time) Ngo Ngoowka Wiɗtidaani...

Fulɓe ina keewi wiyde ñalɗi ko tati; hanki, hannde e janngo. Ɗuum fawii ko e naange, tawde jamma [ ... ]

Sunaare Ɓaleeɓe Muritani: Nde Jeytaare Wonti HalkaareKABAARUSunaare Ɓaleeɓe Muritani: Nde Jeytaare W...

Ñalnde 28 Jolal (11-ɓuru) jogoraani wontude ñalaande ɗamuya maandinoore ɗelñitere ndimaagu e w [ ... ]

Afrik: Sokkinnaaji Jaggitnooɓe Afrik teppii enAfrikaAfrik: Sokkinnaaji Jaggitnooɓe Afrik tep...

Banndiraaɓe tedduɓe, sokkinnaaji jaggitnooɓe Afrik puntiraaɗi ɓireteeɗi ɗi contataa he Afrik, [ ... ]

Ko Waɗi Pulaar (Fulfulde) na Yoolee e Nder Leyɗe Meeɗen: Miijito-ɗenPinalKo Waɗi Pulaar (Fulfulde) na Yoolee e Nd...

Wonii duuɓi e kitaale leñol fulɓe ina woya ngam ŋakkere yi'taade ko’e mum en e leyɗeele ɗe  [ ... ]

Ngootaagu Afrik: Ko Haɗi Waawa Laataade Waɗii Duuɓi 52KABAARUNgootaagu Afrik: Ko Haɗi Waawa Laataade ...

Duuɓi 52 hannde gila ko yoga e leyɗeele duunde Afrik heɓi koye mumen. FEDDE NGOOTAAGU AFRIK sosaa [ ... ]

Tabital Pulaaku Winndere: Ciimtol batu jagge yiilirde Tabital Pulaaku Winndere Dakar ñande 29/08/2015PinalTabital Pulaaku Winndere: Ciimtol batu j...

Banndiraaɓe tedduɓe, batu jagge yiilirde Tabital Pulaaku Winndere, njooɗiima Dakar ñande 29/08/2 [ ... ]

Najeeriya: Yimre Hinnayeere nde Dr. TildeGimeNajeeriya: Yimre Hinnayeere nde Dr. Tild...

Dr. Aliyu U. Tilde ko ne’oowo na’i nder Bawci haa lesdi Najeeriya, himo mari kompaniiwa wi’ete [ ... ]

Najeeriya: Laamiiɗo Sanusi Ɓaŋii Yeriima FombinaKABAARUNajeeriya: Laamiiɗo Sanusi Ɓaŋii Yeriima...

Laamiiɗo Kano hanndeejo, Muhammadu Sanusi II, ɓaŋii Yeriimaajo Fombina wi'eteeɗo Sa’ [ ... ]

Arka cellal ko laaɓal e senaareRenndoArka cellal ko laaɓal e senaare

Banndiraaɓe tedduɓe, arka (wakannde) cellal ko laaɓal e senaare, coktirgal mum ko ndiyam e nehdi  [ ... ]

Kawral e Prof. Hammadi Bookum gardiiɗo IFAN_CAD to Dakaar, SenegaalAfrikaKawral e Prof. Hammadi Bookum gardiiɗo I...

Prof. Hammadi Bookum janngii Senegaal e Faransi, o heerorii ganndal tawaaɗi e batte daartol, o heɓ [ ... ]

LAAMATEERI WAGADU: TaariikaAjami FulfuldeLAAMATEERI WAGADU: Taariika

Laamateeri Wagadu maa Gana (Empire du Ghana/Ghana Empire) ko hedde teemedannde 7aɓere fuɗɗii. Ndi [ ... ]

Yeewtere wondude e Hajja Jeynab Kumanco Jallo nde o ari Misra tawtoreede mooɓondiral fii coñce e pine AfrikKABAARUYeewtere wondude e Hajja Jeynab Kumanco ...

Hajja Jeynab Kumanco Jallo (J.K.J) ko debbo daraniiɗo ɓamtugol ɗemngal Pulaar-Fulfulde e Pinal ma [ ... ]

Ganndal ngaandi he FulfuldeSiyansi e TeknolojiiGanndal ngaandi he Fulfulde

Banndiraaɓe tedduɓe, mino huccina eeraango feewde sukaaɓe Fulɓe ngaandiyankooɓe «informaticien [ ... ]

Laawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (2): Jantol yewtungol fii Laamu, faamu,  mokobaaku e pulaagu (TaaliLaawol Sori-Gorol mo Jeeri-Hisireeni (2)...

Nde o hewti ka damal ngal o sakkitii feƴƴude, o yi’i e dow maggal, telen ngoya senngo:
Jaɓu hoo [ ... ]

Other Articles